izolace ventilu tepelně izolační barvou Aditizol Basic

izolace potrubí

   Izolace potrubí, kotlů, ventilů a pod., provádíme  za použití tepelně izolační barvy ADITIZOL.

   Minerální, vodou ředitelný nátěr ADITIZOL, určen pro rychlé, efektivní a zdravotně nezávadné zajištění snížení tepelných ztrát budov, produktovodů, potrubí, uzavíracích armatur inženýrských sítí, technologických celků, konstrukcí, kotlů a ostatních ploch, které je potřeba izolovat a chránit před nežádoucími vnějšími vlivy, nezatěžuje životní prostředí, je aplikovatelný v interiéru i exteriéru historických i současných občanských staveb.

Jeho použití zajišťuje:

  • snížení tepelných ztrát

  • snížení teploty na povrchu k zajištění bezpečnosti práce

  • nezanedbatelnou finanční úsporu

  • snížení hmotnostního zatížení na potrubí a nosné konstrukce

  • estetický vnější vzhled

  • možnost izolovat složité konstrukční prvky na potrubích, ventily, vyrovnávací zařízení atd.

  • snížení nákladů na opravu potrubí v případě havárie v důsledku zkrácení doby potřebné k vyhledání poruchy a nutné k demontáži původní izolace

  • doplňkovou ochranu před korozí

  • zvýšení životnosti ve srovnání s tradičními materiály, nebudí zájem zlodějů

 

Více o charakteristikách a možnostech použití tepelně izolační barvy ADITIZOL naleznete zde:

www.prumyslovebarvy.com

tepelně izolační nátěr ADITIZOL, nátěr potrubí kotelny Teplo Zlín

izolace klimatizačního potrubí tepelně izolační barvou ADITIZOL , Hranice

izolace ventilu tepelně izolační barvou Aditizol Basic, Teplo Hlučín